divadelní soubor

chaos

Valašská Bystřice

divadelní soubor

chaos

Valašská Bystřice

Aktuální soubor

Podívejte se na členy našeho divadelního souboru. Nejvyšším š éfem je Miroslav Cáb (režisér, umělecký vedoucí a prezident spolku). 

Rádi vás přivítáme v našem souboru. 

Historie souboru

Kořeny historie divadla sahají ve Valašské Bystřici až do devatenáctého století. Z archivních pramenů vyplývá, že první zaznamenaná hra se v obci provozovala v roce 1897. 

A dnešní členové souboru CHAOS dělají vše, co je v jejích silách, aby divadelní činnost byla živá, a aby byli důstojnými pokračovateli těch, kteří dokázali divadlo v obci udržet více než 100 let.

Podporují nás

Amatérský divadelní soubor CHAOS by jen velmi stěží mohl existovat bez podpory svých příznivců a sponzorů.

Na prvním místě je třeba jmenovat především Obecní úřad ve Valašské Bystřici , který nás každoročně podporuje nejen finančně z Kulturního fondu na základě obhájeného grantu, ale především nám umožňuje používat divadelní sál ve Společenském domě U Pernických k nácviku hry. Rovněž nám poskytl místnost pro uložení kostýmů a rekvizit a prostor k uložení veškerého mobiliáře. Pro převážení kulis máme možnost využívat i obecního přívěsného vozíku, takže nemusíme po každém příjezdu vše vyložit a před dalším výjezdem zase vše naložit a velmi si tak šetříme všechny kulisy a rekvizity. Děkujeme!

Kromě obecního úřadu nám však během sezony ochotně a zcela bezplatně neváhali pomoci i místní podnikatelé a přátelé divadla, jejichž pomocné ruky si neskutečně vážíme  .

Bez laskavé podpory a pomoci všech výše jmenovaných by mnohá naše premiéra asi nespatřila světlo světa. 

Za to vše jim patří náš velký obdiv!