divadelní soubor

chaos

Valašská Bystřice

divadelní soubor

chaos

Valašská Bystřice

Historie divadelního souboru Chaos

Kořeny historie divadla sahají ve Valašské Bystřici až do 19. století. Z archivních pramenů vyplývá, že první zaznamenaná hra se v obci uváděla v roce 1897. A dnešní členové souboru CHAOS dělají vše, co je v jejích silách, aby divadelní činnost byla živá, a aby byli důstojnými pokračovateli těch, kteří dokázali divadlo v obci udržet více než 100 let.

Impuls ke vzniku amatérského divadla přišel v roce 1985 od Františka Vičana, bývalého dětského herce ze školního divadla. A to v době, kdy se amatérské divadlo na 7 let odmlčelo kvůli přestavbě sálu a po jeho ukončení už se činnost starého souboru neoživila. Franta na to šel chytře. Navštívil režisérku dětského divadla paní Bolfovou s prosbou o pomoc při nácviku. Spolu s partou dalších nadšenců, převážně odchovanců paní Bolfové z dětského divadla se začala shánět a nacvičovat nová hra. A tak se začala rodit historie nového souboru. A od té doby je to vlastně už čtyři desítky let téměř to samé. Někdo nový přijde, někdo jiný odejde, jen přízeň diváka nám, chválabohu, zůstává.

Současný divadelní soubor má variabilní počet členů, ale za stálé se dá považovat asi pětadvacítka z nich. Každý z členů souboru kromě své přidělené role musí zvládnout i další práce při přípravě představení, při výrobě i stavění scény, výrobě kulis, šití kostýmů a podobně. Výjimkou není ani přímá finanční pomoc od některých stálých členů. Ale to je jistě věc, kterou znají všichni, kdo se v oblasti amatérské kultury pohybují. Soubor od začátku až do roku 2004 režijně vedla paní Ludmila Bolfová a od roku 2005 ji na jejím režisérském postu vystřídal dlouholetý člen souboru Josef Rýdl.

Tradicí souboru je, že čas po prázdninách věnujeme nácviku nové hry, která se před diváky dostane těsně před Vánoci. Premiéra samozřejmě vždy patří domácímu publiku ve Valašské Bystřici. Během sezóny odehrajeme kolem 20 představení a zúčastňujeme se divadelních postupových soutěží, festivalů a přehlídek jako například v Karolínce, Štítině u Opavy, Štramberku nebo Těškovicích. Kromě toho máme už své příznivce i v řadách publika v okolních obcích a městech.

Od roku 1988 soubor používá svůj název CHAOS jako výraz stavu věci, který však s nadhledem dokážeme pojmenovat a hlavně zvládnout.

V roce 2000 dospěli členové souboru k rozhodnutí dát své divadelní práci punc oficiálnosti a založili občanské sdružení CHAOS - Klub přátel divadla (tehdejším šéfem byl Josef Rýdl a organizační šéfkou Bohumila Bitalová - oba také režírovali hry. Aktuálně má CHAOS právní status "zapsaného spolku"). Sdružení si zvolilo vlastní správní radu, která jedná na základě vyjádření členů o všech organizačních i finančních záležitostech. I když spolu se vznikem sdružení přibylo obrovské množství povinností a papírování, radost nám dělají možnosti, které nám otevřely. Aktuálně jsou členy rady Miroslav Cáb, Jana Křesťanová, Růženka Kratochvílová a Helena Křenková.

Soubor se také rozhodl udělovat čestné členství za mimořádný přínos bystřickému divadlu. První jeho nositelkou se stala emeritní režisérka CHAOSu Ludmila Bolfová.