divadelní soubor

chaos

Valašská Bystřice

divadelní soubor

chaos

Valašská Bystřice

O princezně Mordulíně

2006-2007

Autor - Alois Gallat

Upravil a dopsal - Pavel Grym

Režie - František Vičan

Obsazení - František Vičan, Irena Petruželová, Anna Vičanová, Pavel Románek, Jarmila Mikuláštíková, Miroslav Cáb, Hana Martinátová, Nikola Vašutová, Radek Vala, Jana Majerová, Olga Petruželová, Kamila Valová, Nikola Valová

Předstupujeme před vás s veselou hříčkou O princezně Mordulíně, která byla nastudována pro pobavení a zábavu malých i velkých diváků. Tato nádherná pohádková parodie vznikla v roce 1853 a upravena do celovečerní podoby byla po druhé světové válce. V roce 1925 si ji dokonce pro svůj kabaret v Praze v Lucerně vybral i Ferenc Futurista.

I nás oslovila tato bezděčná naivita, prostý, lidově zemitý humor a vzdálený dotek českých národních pohádek v této veselé hříčce a tak jsme se rozhodli pro její znovuvzkříšení. Určitě vašim uším neunikne mluva blízká jazyku nešikovných shakespearovských ochotníků a parodické citace v této „přetruchlivé frašce“ a „rozpustilé tragédii“.