Úvod | Program | Hry | MiniDrama | Pro pořadatele | Fotogalerie | Videoukázky | Historie | Další činnost | Sponzoring |  Počítadlo: 5773  
 

Sponzoři
Amatérský divadelní soubor CHAOS jako nezisková organizace by jen velmi stěží mohl existovat bez podpory mnohých svých příznivců a sponzorů.

Na prvním místě je třeba jmenovat především Obecní úřad ve Valašské Bystřici, který nás každoročně podporuje nejen finančně z Kulturního fondu, na základě obhájeného grantu, ale především nám umožňuje zdarma používat divadelní sál v restauraci U Pernických a sálek v kulturním zařízení Domek k nácviku hry. Rovněž nám poskytl prostory pro uložení kostýmů a rekvizit a prostory k uložení veškerého mobiliáře. Pro převážení kulis máme možnost využívat i obecního přívěsného vozíku, takže nemusíme po každém příjezdu vše vyložit a před dalším výjezdem zase vše naložit a velmi si tak šetříme všechny kulisy a rekvizity.

Každý náš návrh zde našel pochopení a podporu a u problému se vždy hledá řešení jak by šel vyřešit. A to je pro náš soubor vcelku zásadní věc.

Kromě obecního úřadu nám však během sezony ochotně a zcela bezplatně neváhali pomoci i místní podnikatelé jako Silvestr Mikuláštík mladší i starší, pan Antonín Hlaváč, Iva a Mirek Zezulkovi, Jaroslav Kopecký, Gabriela Štefelová, Jaroslav Vančura, Mgr. Jaroslava Cábová a další.

Bez jejich laskavé podpory a pomoci by mnohá naše premiéra asi nespatřila světlo světa. Za to vše jim patří náš velký dík!Kontakty

Poštovní adresy:
Divadelní spolek CHAOS
Valašská Bystřice č.p. 222
75627 Valašská Bystřice

IČO: 70640351Josef Rýdl
Vedoucí souboru i spolku
Sklářská 191
75701 Valašské Meziříčí
724 523 786

Bohumila Bitalová
Organizační záležitosti souboru
Valašská Bystřice č.p.16
75627 Valašská Bystřice
bohumilabitalova @ seznam.cz
603 571 507

David Svoboda
Administrace toho webu
david.svoboda @ soukroma.cz
608 436 044