Úvod | Program | Hry | MiniDrama | Pro pořadatele | Fotogalerie | Videoukázky | Historie | Další činnost | Sponzoring |  
 

Valašská svatba - Miloš Kulišťák
Režie hry: Bohumila Bitalová a Josef Válek

"Svatba" je nádherné pásmo lidových zvyků a svatebních písní, které zachycuje jeden z nejvýznamnějších okamžiků mladého muže a ženy - počátek jejich společné životní cesty, jejímž vyvrcholením je zrod a výchova nového potomstva. Tato hodinová hra je zkratkou celého svatebního dne, který začíná průvodem, kdy přichází ženich k nevěstě, začíná namlouvání družbů u dveří a uvedení falešné nevěsty. Teprve potom předává družba pravou nevěstu ženichovi. Nechybí samozřejmě ani rodičovské požehnání a průvod do kostela. Pak už je veselo na svatební hostině, kde družbové vtipně komentují dění a vrcholem se stává čepení nevěsty s předáním všech znaků vdané ženy. Hra je doplněna nádhernými svatebními písničkami a potěchou pro diváky byla i přehlídka dobových krojů, které byly nesjednoceny, ale přesně jako kdysi. Z domu si každý vzal to nejlepší co měl.

Snahou všech účinkujících bylo, co nejlépe na jevišti předvést tyto prameny čistého lidského bytí, s co nejvěrohodnější nádhernou svatební atmosférou. Výjimečnou podívanou byla tato hra také proto, že zde došlo k nádhernému propojení všech valašskobystřických souborů, tj. divadelního souboru CHAOS, dechové hudby Bystřičanka, folklorního souboru Troják s neprofesionálními herci z řad občanů obce, kteří s gustem předvedli role prarodičů a svatebčanů.

Pojítkem v tomto případě pak byla láska k našim nádherným valašským tradicím. Herecké složení bylo v rozmezí 2 - 77 let. A především ti nejstarší byli nejvzornější i při zkouškách a do nácviku i hraní se pustili s velkým gustem. Možná i díky tomu se podařilo vytvořit věrohodnou svatební atmosféru plnou veselí, dojetí i lásky a to vše s puncem opravdovosti a lidové starodávnosti. Nácviku hry se věnovali společně Bohumila Bitalová s Josefem Válkem. V rolích ženicha a nevěsty se představili Jaromír Chumchal a Petra Adamcová, v rolích družbů Josef Válek a Miroslav Cáb, v rolích rodičů nevěsty Maruška Rýdlová a Josef Rýdl a v rolích rodičů ženicha Josef Volek a Eliška Cábová. Velký počet účinkujících (téměř 60 lidi) - nedovoluje hru uvádět na jevišti v sále, ale je určena téměř výhradně pro amfiteátry a exteriéry v přírodě.

 • Fotografie z představení ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
 • Video ukázka z Valašské svatby
 • Kontakty

  Poštovní adresy:
  Divadelní spolek CHAOS
  Valašská Bystřice č.p. 222
  75627 Valašská Bystřice

  IČO: 70640351  Miroslav Cáb
  Vedoucí souboru i spolku
  Valašská Bystřice 797
  75627 Valašská Bystřice
  puding @ tiscali.cz
  739 541 369

  Ing. Jana Křesťanová
  Organizační záležitosti souboru
  Valašská Bystřice 335
  75627 Valašská Bystřice
  jani.majerova @ seznam.cz
  724 140 304

  David Svoboda
  Administrace toho webu
  david.svoboda @ soukroma.cz
  608 436 044