Úvod | Program | Hry | MiniDrama | Pro pořadatele | Fotogalerie | Videoukázky | Historie | Další činnost | Sponzoring |  
 

Sponzoři
Amatérský divadelní soubor CHAOS jako nezisková organizace by jen velmi stěží mohl existovat bez podpory mnohých svých příznivců a sponzorů.

Na prvním místě je třeba jmenovat především Obecní úřad ve Valašské Bystřici, který nás každoročně podporuje nejen finančně z Kulturního fondu, na základě obhájeného grantu, ale především nám umožňuje zdarma používat divadelní sál v restauraci U Pernických a sálek v kulturním zařízení Domek k nácviku hry. Rovněž nám poskytl prostory pro uložení kostýmů a rekvizit a prostory k uložení veškerého mobiliáře. Pro převážení kulis máme možnost využívat i obecního přívěsného vozíku, takže nemusíme po každém příjezdu vše vyložit a před dalším výjezdem zase vše naložit a velmi si tak šetříme všechny kulisy a rekvizity.

Každý náš návrh zde našel pochopení a podporu a u problému se vždy hledá řešení jak by šel vyřešit. A to je pro náš soubor vcelku zásadní věc.

Kromě obecního úřadu nám však během sezony ochotně a zcela bezplatně neváhali pomoci i místní podnikatelé jako Silvestr Mikuláštík mladší i starší, pan Antonín Hlaváč, Iva a Mirek Zezulkovi, Jaroslav Kopecký, Gabriela Štefelová, Jaroslav Vančura, Mgr. Jaroslava Cábová a další.

Bez jejich laskavé podpory a pomoci by mnohá naše premiéra asi nespatřila světlo světa. Za to vše jim patří náš velký dík!Kontakty

Poštovní adresy:
Divadelní spolek CHAOS
Valašská Bystřice č.p. 222
75627 Valašská Bystřice

IČO: 70640351Miroslav Cáb
Vedoucí souboru i spolku
Valašská Bystřice 797
75627 Valašská Bystřice
puding @ tiscali.cz
739 541 369

Ing. Jana Křesťanová
Organizační záležitosti souboru
Valašská Bystřice 335
75627 Valašská Bystřice
jani.majerova @ seznam.cz
724 140 304

David Svoboda
Administrace toho webu
david.svoboda @ soukroma.cz
608 436 044